W 2018 roku zmieniły się zasady rekrutowania rezydentów w Rainbow. Zebraliśmy więc w jednym miejscu najważniejsze informacje, które pozwolą przygotować się do aplikowania na to stanowisko.

Kiedy?

Rekrutacje rezydentów ogłoszone są przez większość roku na stronie https://rainbowtours.dolaczdonas.pl/praca 

Intensywną rekrutację na sezon letni zaczynamy jesienią poprzedniego roku. Najpóźniej w marcu kończą się ostatnie spotkania z kandydatami, po nich odbywają się szkolenia wewnętrzne, a pierwsi rezydenci wyjeżdżają na destynacje już w kwietniu.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Rekrutowanie zaczyna się od złożenia aplikacji na podanej wyżej stronie internetowej.  Po analizie CV wybrane osoby otrzymują zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Wybrane fragmenty rozmów rekrutacyjnych odbywają się w języku obcym wskazanym w CV. Wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowie rekrutacyjnej, otrzymują informację zwrotną drogą mailową w terminie wskazanym podczas rozmowy, po której mogą być im zaproponowane staże, a po nich samodzielne rezydentury.

 

Co warto mieć w CV?

Są pewne elementy, które są mile widziane, ale to nie znaczy, że jeśli ich kandydat nie ma, to od razu go odrzucamy. Do takich elementów należą certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych (FCE, CAE, CPE, DELE, DELF, DALF, ZD, MD i inne) lub legitymacja pilota sprzed 2013 r.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie doświadczenia w pracy rezydenta lub ukończenie kursu rezydentów w Akademii Rainbow. Rezydent musi mieć min. 18 lat i być niekarany za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, należy też posiadać wykształcenie min. średnie.

Dowiedz się więcej o kursach

Wymagana jest również bezwzględnie umiejętność obsługi komputera,  ponieważ spora część pracy rezydenta, która do tej pory związana była z papierem, przeniesiona jest do komputerów. Absolutne minimum to znajomość programu Word i Excel na poziomie podstawowym.

Szukamy w kandydatach również takich cech jak umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych,  wiedza dotycząca wybranej destynacji, proaktywność, chęć poznawania świata, otwartość na ludzi i inne kultury, uczciwość, elastyczność, asertywność czy umiejętność współpracy w zespole. Jeśli kandydat wpisuje w CV coś, co potwierdza posiadanie przez niego którejś z tych cech, zwracamy na to uwagę (np. działalność w kołach studenckich i organizowanie dużego wydarzenia, podróż autostopem, realizacja projektu czy pełnienie funkcji kierowniczych w organizacjach pozarządowych itp.)

Czy trzeba znać starocerkiewnosłowiański?

Oczekujemy znajomości na poziomie minimum B2 jednego z następujących języków: angielski, hiszpański, włoski, chorwacki, bułgarski, portugalski, grecki, rosyjski. Znajomość języka lokalnego jest dodatkowym atutem.

Jakie są warunki pracy rezydenta?

Sezon pracy rezydenta może trwać cały rok. Największe zapotrzebowanie na rezydentów jest w sezonie letnim – od kwietnia do października. Najchętniej podejmujemy współpracę z rezydentami, którzy są dyspozycyjni przez cały sezon, ale nie wykluczamy współpracy z osobami dyspozycyjnymi na przykład tylko w wakacje.

Osobie, która nie jest w pełni dyspozycyjna albo nie czuje się na siłach być w pełni samodzielnym rezydentem, oferujemy stanowisko asystenta rezydenta. Asystent rezydenta ma możliwość uczenia się zawodu Rezydenta przy boku naszych najlepszych pracowników. Asystenci biorą udział w spotkaniach informacyjnych, z czasem zaczynają robić je sami dla mniejszych hoteli, prowadzą krótsze transfery, serwis lotniskowy, prace biurowe itp.

Po przepracowanym sezonie letnim część rezydentów pracuje w sezonie zimowym na destynacjach egzotycznych.

Wszyscy rezydenci rozpoczynający z nami współpracę przechodzą szkolenie wewnętrzne przygotowujące do sezonu.

Wszyscy nasi pracownicy objęci są programem szkoleń uzupełniających, w których mogą brać udział bezpłatnie, np. zw zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czy będę pracować tam, gdzie chcę?

Przydział rezydentów do danych destynacji wynika z zainteresowań rezydenta, znajomości danej destynacji i języka lokalnego, ale także zapotrzebowania na rezydentów na danej destynacji.

Mam 40 lat, czy to za dużo na pracę?

Nie ma wieku nieodpowiedniego do pracy rezydenta.

Komentarze Facebook

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.