Prowadzi Akademię Rainbow.
Odpowiada za rekrutację animatorów oraz ich wyszkolenie. Kieruje Figloklubami, w których co roku pracuje ok. 160 osób.

Od 2009 roku trener animatorów czasu wolnego (Polska Izba Turystyki, a obecnie Rainbow). Pilot wycieczek. Absolwent kierunku Geografii Turyzmu i Hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Zapalony rowerzysta i fotograf.