Pilot wycieczek i rezydent z uprawnieniami potwierdzonymi przez PIT. W Rainbow pracuje od 1999 r. Regularnie prowadzi zajęcia dla Akademii Rainbow, a także w szkołach o profilu turystycznym. Absolwentka Geografii Turyzmu i Hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2015 r. członek i trener WFTGA oraz egzaminator PIT. Wielokrotnie prowadziła szkolenia dla pilotów podczas wyjazdów stażowych na Bałkanach oraz po Europie Środkowej.