W Akademii od 2011 roku szkoli animatorów hotelowych w Polsce i na destynacjach Rainbow, rekrutuje animatorów pracujących w klubach animacyjnych Rainbow, przygotowuje programy animacji dziecięcych, które realizowane są w Figloklubach, i nadzoruje pracę animatorów na destynacjach. Wspiera edukację zawodową w zakresie turystyki koordynując projekt „Klasy Partnerskie” w Rainbow. Jurorka w konkursach branżowych. Publikuje w wydawnictwach naukowych i popularnych artykuły o innowacyjnym sposobie prowadzenia szkoleń animacyjnych w Akademii​. Z animacją i pracą z ludźmi związana od 20 lat – zajmowała się organizacją imprez dziecięcych, przez 8 lat prowadziła gromadę zuchową (instruktorka ZHP), kierowała dużymi zespołami organizującymi różnorodne wydarzenia dla kilku i kilkuset odbiorców (blok programowy na zlocie ZHP w Krakowie, koncerty, miejskie gry terenowe, warsztaty, szkolenia). Z wykształcenia pedagog w zakresie animacji społecznej, przez 9 lat pracowała na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie prowadzi zajęcia warsztatowe z rozwijania kreatywności, pracy z grupą, animowania dzieci i dorosłych w ich czasie wolnym. Obecnie prowadzi Akademię Rainbow.