Kiedy słyszycie „pilot wycieczek” i „przewodnik turystyczny” myślicie o tej samej osobie? A może każdy pilot jest przewodnikiem, a nie każdy przewodnik pilotem? Spróbujmy to wyjaśnić

Chociaż w potocznej mowie nazwy zawodów pilota i przewodnika często stosowane są zamiennie, są to dwie osobne profesje. Ich dokładne opisy można znaleźć w przepisach państwowych i branżowych.

Pilot wycieczek

„Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” opisuje, że pilot:

 • towarzyszy w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej,
 • sprawuje opiekę nad nimi,
 • czuwa nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz
 • przekazuje podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca.

Poznaj pracę Pilota Wycieczek na kursie

Przewodnik turystyczny

W tej samej ustawie znajdziemy również zakres obowiązków przewodnika turystycznego:

 • zawodowe oprowadzanie turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach,
 • udzielanie o nich fachowej informacji oraz
 • sprawowanie nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy,
 • dbanie o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

 

Wymaga szczególnego podkreślenia różnica w zakresie przekazywania informacji krajoznawczych – pilot przekazuje podstawowe informacje, przewodnik – fachowe.

Można więc powiedzieć, że od przewodnika lokalnego wymaga się, aby był specjalistą z zakresu danego miejsca, regionu czy miasta, aby jego wiedza wykraczała ponad wiadomości z popularnych stron internetowych, aby był znawcą. Pilot może znać jedynie podstawowe informacje, które pomogą turystom  lub odwiedzającym poczuć klimat miejsca, zrozumieć otoczenie.

Poznaj 5 powodów, dla których warto pracować w turystyce

Funkcję przewodnika turystycznego mogą pełnić:

 • przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich,
 • przewodnicy miejscy dla poszczególnych miast,
 • przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, powiatów, gmin, a także regionów oraz tras turystycznych.

Wykonywanie zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego wymaga posiadania uprawnień określonych ustawą. Przewodnicy turystyczni mogą oprowadzać obsługiwane wycieczki po muzeach, wystawach i zabytkach, jeżeli zadania tego nie wykonuje osoba upoważniona przez muzeum, organizatora wystawy albo właściciela lub posiadacza zabytku.

Czy pilot może być przewodnikiem?

Oczywiście bardzo często wiedza pilotów wycieczek jest imponująca i chętnie się nią dzielą. Możliwe jest więc, po spełnieniu dodatkowych wymagań, aby pilot wycieczki pełnił funkcję przewodnika w danym miejscu. Dodatkowe wymagania to np. egzaminy określone przez miasto, powiat, organizatora trasy turystycznej.

Praca pilota wycieczek a praca przewodnika turystycznego

Pilot wycieczek towarzyszy swojej grupie zwykle przez cały czas trwania imprezy turystycznej, zatem wyjeżdża z nią z Polski i wraca do kraju. W czasie trwania imprezy trasa wycieczki przebiega przez tereny atrakcyjne turystycznie. Na niektórych z nich (a może nawet wszystkich) konieczne jest korzystanie z usług lokalnego przewodnika.

Przewodnik turystyczny może więc mieszkać w danym miejscu i oferować swoje usługi różnym biurom turystycznym.

 

 

Komentarze Facebook

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.