Pilot
wycieczek

Pilot wycieczek to atrakcyjny zawód. Dzięki niemu spełnią się Twoje marzenia o podróżach. Marzenia, które przyniosą Ci satysfakcję, uznanie, a w przyszłości godne honorarium. Dziesięć dni intensywnej i praktycznej nauki zawodu pod okiem specjalistów - to nasz pomysł na najlepszy kurs pilota wycieczek.

Spełnij swoje
marzenia

o podróżach!

Sprawdź terminy

Program kursu obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pracą jako pilot wycieczek. Dzięki temu kurs przygotowuje kompleksowo do pracy jako pilot na wycieczkach lokalnych, krajowych i międzynarodowych, autokarowych i lotniczych u wszystkich organizatorów imprez.

Program kursu pozwala na zdobywanie Certyfikatu kompetencji zawodowych pilota wycieczek wydawanego przez PIT bezpośrednio po nim.

Program kursu przygotowuje do procesu certyfikacji kwalifikacji zawodowej „Pilotowanie imprez turystycznych”. 

 

PROGRAM

1. PILOT WYCIECZEK – funkcja i predyspozycje zawodowe

 • Pilot wycieczek – podstawy wykonywania zawodu,
 • Znajdź w sobie pilota – profil psychologiczny,
 • Ćwiczenia z emisji głosu,
 • Wstęp do guidingu – destynacja/punkt w mieście,
 • Praca na gotowych materiałach.

2. PRACA PILOTA – możliwości, narzędzia pracy, przepisy

 • Rekrutacja pilotów i warunki zatrudnienia w R.pl,
 • Rynek pracy dla pilotów wycieczek,
 • Regulacje prawne,
 • Kreatywność i improwizacja przydatne narzędzia pracy,
 • Architektura – niezbędne oręże pilota.

3. WARSZTAT PILOTA – PRZEWODNIKA

 • Dobór i selekcja informacji,
 • Techniki prezentacji i przekazywania wiedzy klientom,
 • Autoprezentacja – nagrania video,
 • Wykorzystanie materiałów dodatkowych,
 • Storytelling – elementy aktorskie, fabularyzowanie opowieści.

 

4. GRUPY LOTNICZE

 • Przygotowanie do realizacji imprezy,
 • Serwis lotniskowy (powitanie, komunikaty, organizacja imprezy itp.),
 • Procedury lotniskowe (check in, security, gate),
 • Sytuacje awaryjne na lotnisku: opóźnienie samolotu, zniszczony/zaginiony bagaż, brak klientów na odprawie,
 • Angielski w pracy pilota.

5. GRUPY AUTOKAROWE

 • Serwis autokarowy (powitanie, przydział miejsc, komunikaty, informacje krajoznawcze, organizacja imprezy itp.).,
 • Współpraca z kierowcami i czas pracy,
 • Przejazd (trasa, przerwy, parkingi, autostrady),
 • Przejścia graniczne (procedura, dokumenty).

6. IMPREZA TURYSTYCZNA OD A DO Z

 • Przygotowanie do pilotowania imprezy turystycznej (opracowanie szczegółowe programu i trasy przejazdu, potwierdzenie rezerwacji, pakowanie walizki itd.),
 • Dokumenty Teczki Imprezy,
 • Współpraca pilota z kontrahentami (hotele, lokalni przewodnicy, restauracje, firmy transportowe).

 

7. TRASA PIESZA

 • Zajęcia w terenie – warsztat umiejętności prezentacyjnych,
 • Przekazywanie informacji krajoznawczych,
 • Współpraca i zarządzanie grupą turystyczną,
 • Bezpieczeństwo w pracy pilota,
 • Prowadzenie trasy pieszej (wskazywanie i opisywanie atrakcji).

8. SYTUACJE TRUDNE

 • Zażalenia i reklamacje Klientów,
 • Współpraca z placówkami dyplomatycznymi,
 • Współpraca z ubezpieczycielami i firmami assistance,
 • Różnice kulturowe,
 • Ubezpieczenie i współpraca z firmami asistance w oparciu o trudne sytuacje.

9. TRASA AUTOKAROWA – wyjazd szkoleniowy (1 dzień)

 • Szkolenie umiejętności logistycznych oraz aktywnej prezentacji,
 • Dojazd do punktów docelowych,
 • Organizacja zwiedzania,
 • Współpraca z kierowcą/kontrahentem/punktami usługowymi.

10. EGZAMIN

Podczas naszego egzaminu najważniejsze są dla nas Twoje PRAKTYCZNE umiejętności związane z pilotażem imprez turystycznych. Sprawdzamy, czy masz już wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na pilotowanie pierwszej wycieczki. Zatem stawiamy na PRAKTYKĘ, bo to ona Ci będzie najbardziej potrzebna podczas wykonywania zawodu.

Program autorski. Kopiowanie w części lub całości zabronione!

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent kursu:

Kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej

– weryfikuje informacje krajoznawcze pochodzące z różnych źródeł wiedzy adekwatne do rodzaju imprezy turystycznej i uczestników;
– gromadzi materiały (np. mapy i plany miast, zdjęcia, ryciny, nagrania audio i wideo);
– opracowuje materiały pomocnicze potrzebne do realizacji imprezy turystycznej.

Opracowuje plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej

– omawia różnice między rodzajami imprez turystycznych;
– analizuje przedłożoną przez organizatora imprezy turystycznej dokumentację pod kątem możliwości realizacji imprezy i proponuje ewentualne zmiany;
– sporządza plan realizacji imprezy turystycznej dostosowany do jej rodzaju oraz uczestników, wykorzystując informacje dotyczące obiektów, usług lokalnych kontrahentów oraz atrakcji turystycznych stanowiących podstawę realizacji imprezy turystycznej.

Realizuje program imprezy turystycznej

– prezentuje informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych;
– prowadzi trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do uczestników oraz warunków otoczenia;
– korzysta z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia;
– komunikuje się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy (np. kierowcami, lokalnymi przewodnikami, pracownikami obiektów noclegowych);
– przekazuje dokumenty zgodnie z procedurami organizatora imprezy turystycznej.

Kontroluje i nadzoruje przebieg imprezy turystycznej

– omawia zasady realizacji świadczeń umownych zamówionych przez organizatora imprezy turystycznej u usługodawców;
– omawia zasady zapewniania świadczeń zastępczych;
– omawia zasady zachowania się w przykładowych sytuacjach awaryjnych;
– opisuje procedury reklamacyjne w przypadku braku zapewnienia usługi przez organizatora imprezy turystycznej lub jego kontrahenta lub dostarczenia jej w jakości i czasie innym niż ustalony.

Sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej

– wymienia zasady bezpiecznej realizacji imprezy turystycznej;
– instruuje grupę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie realizacji imprezy turystycznej;
– wymienia sposoby reagowania w sytuacjach zdarzeń losowych (np. kontakt z ubezpieczycielem, placówką dyplomatyczną, przewoźnikiem);
– omawia zasady postępowania w przykładowych sytuacjach trudnych i konfliktowych, które mogą wystąpić w czasie trwania imprezy turystycznej.

Opracowuje rozliczenie realizacji imprezy turystycznej

– wymienia dokumenty związane z rozliczeniem realizacji różnych typów imprez turystycznych;
– wskazuje elementy raportu z realizacji różnych typów imprez turystycznych;
– omawia sposoby rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją imprezy turystycznej.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.